Treningi IFG RokietnicaKoordynator: Bartosz Kubaszewski

519 840 775

Grupa

Adres

Dzień

Godzina

Rokietnica, ul. Szkolna 3

Środa

18:00-19.30

Kliknij poniższy przycisk i przejdź do panelu rejestracyjnego. W kategorii „Wybieram zajęcia w lokalizacji…”, zaznacz  „Rokietnica – treningi indywidualne”