Aktualności

Uważnie obserwując świat futbolu, możemy zaobserwować profesjonalizację w piłce nożnej. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych nawiązuje się współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin. Dietetycy dbają o odpowiednie nawyki żywieniowe. Psychologowie sportowi wspierają zawodników radząc im jak radzić sobie z presją podczas zawodów czy zachować odpowiedni poziom koncentracji. Technologie typu GPS, fotokomórki, pulsometry przekładają wysiłek włożony przez sportowców w liczby, które po przeanalizowaniu mogą być wykorzystywane do maksymalizacji wyników sportowych.
Przyjrzymy się bliżej charakterowi pracy jaką wykonują fizjoterapeuci w klubie sportowym, której głównym aspektem są urazy sportowe.

Urazy możemy podzielić na ostre oraz przewlekłe. Ostre są wywołane nagle np. skręcenie stawu skokowego. Urazy przewlekłe spowodowane są nakładaniem się mikro urazów, dolegliwości stopniowo rosną, a skutkiem jest np. złamanie przeciążeniowe. Przedstawienie tego podziału jest ważne, aby zrozumieć dwa obszary pracy, w których działają fizjoterapeuci.

Pierwszym jest leczenie urazów, które już nastąpiły. Mowa tutaj zarówno o urazach ostrych jak i przewlekłych. Na początku następuje niwelowanie szkód jakie przyniósł uraz: zmniejszenie obrzęku, przywrócenie prawidłowego zakresu ruchu oraz funkcji. Wszystkie te rzeczy udaje się uzyskać poprzez terapię manualną oraz wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń. Po tym okresie następuje niezwykle ważny czas dla sportowców, podczas którego pracują oni nad wzmocnieniem uszkodzonej części oraz całego ciała tak, aby zmniejszyć ryzyko powstania kolejnego urazu w przyszłości.

Drugim obszarem pracy jest zapobieganie urazom, w szczególności przewlekłym. Urazy te są zazwyczaj spowodowane przez nieodpowiedni stosunek regeneracji do wysiłku fizycznego oraz nieprawidłowe wzorce ruchowe, które są cyklicznie wykonywane. Prewencja tych urazów jest wielopłaszczyznowa. Wzorce ruchowe są weryfikowane podczas oceny funkcjonalnej, a wszelkie nieprawidłowości są niwelowane poprzez wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń korygujących do treningu zawodników.

Dużą uwagę należy zwrócić na ogólną higienę narządu ruchu. Mamy tu na myśli pracę zawodnika po treningu – ćwiczenia rozciągające, rolowanie. Fizjoterapeuci powinni również monitorować obciążenia treningowe jakim poddawani są zawodnicy. Jest to szczególnie ważne podczas obozów czy zgrupowań, kiedy nakładające się zmęczenie wpływa na możliwość odniesienia urazu.

W projekcie Indywidualnych Fundamentów Gry zawodnicy regularnie spotykają się z fizjoterapeutą oraz przechodzą ocenę funkcjonalnej. Natomiast do ich treningu wprowadzane są ćwiczenia zapobiegające urazom. Wszystkie te czynniki znacznie zmniejszają ryzyko urazów, a to z pewnością będzie miało skutek w późniejszej karierze sportowej zawodników.

Przygotował mgr fizjoterapii Bartosz Kubaszewski

Podziel się

Zostaw odpowiedź