Treningi IFG SzczepankowoKoordynator: Jakub Zberus

519 840 775

Grupa

2011 – 2014

Adres

Hala przy SP61, ul. Szczepankowo 74

Dzień

Piątek

Godzina

17.30 – 19.00

Kliknij poniższy przycisk i przejdź do panelu rejestracyjnego. W kategorii „Wybieram zajęcia w lokalizacji…”, zaznacz  „Szczepankowo – treningi indywidualne”