Aktualności

Dziś dzieci poddawane są wielu bodźcom i uczestniczą w dużej ilości zajęć dodatkowych. Nierzadko wiąże się to z przemęczeniem i brakiem chęci do dalszego brania udziału w nich. O przemęczeniu fizycznym i mentalnym u najmłodszych piłkarzy oraz o sposobach zapobiegania mu rozmawiamy z mgr fizjoterapii i jednym z trenerów Indywidualnych Fundamentów Gry Bartoszem Kubaszewskim.

Czy dziecko można przetrenować i przemęczyć fizycznie?

Tak. Dlatego ważne jest, aby kontrolować zmęczenie zawodnika. Kontroluje się je poprzez wypełnianie specjalnych protokołów, w których zawarte są pytania dotyczące np. jakości snu czy motywacji do podjęcia kolejnych treningów. 

Czym może grozić przetrenowanie?

Niezaplanowany proces treningowy, nakładanie się zbyt dużych bodźców treningowych czy nieodpowiednia regeneracja mogą prowadzić do urazów przeciążeniowych. Innym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest aspekt psychologiczny. Dzieci, które poddawane są jednostajnym niedostosowanym do ich organizmów treningom mogą zniechęcić się do dalszej aktywności fizycznej.

Jak wysoka powinna być intensywność treningów?

Intensywność powinna być wysoka, ponieważ chcemy aby nasi zawodnicy rozwijali się jak najlepiej. Jednak trzeba zachować balans pomiędzy treningiem, a odpoczynkiem. W procesie treningowym odpoczynek jest tak samo ważny jak sam trening. Regeneracja powinna być aktywna. Wykluczamy zatem wielogodzinne granie na konsoli, spanie do 12  😊 na rzecz jazdy na rowerze, spacerze. Istotna jest również dieta. 

Dlatego tak ważne jest, aby dziecko kompleksowo rozwijało się w każdym obszarze z uwzględnieniem sfery mentalnej, psychologicznej i fizycznej oraz aby znajdowało się pod stałą opieką specjalistów w tych dziedzinach. W Indywidualnych Fundamentach Gry zapewniamy zawodnikom doskonałe pole do rozwoju, dbając jedocześnie o ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Podziel się

Zostaw odpowiedź