Aktualności, Nabory piłkarskie

Na czym polega kompleksowy rozwój zawodnika? #jeszczebliżejcelu

Taki system szkolenia zawodników ukierunkowany jest na zwiększenie i doskonalenie wszystkich cech i umiejętności, które są niezbędne do rozwoju piłkarskiego. Zalicza się do nich: szybkość, wytrzymałość siłową, motorykę ciała, dynamiczność podań i przyjęć piłki. Pracowanie nad postępami piłkarskimi odbywa się przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który pozwala wykształcić i rozbudować masę mięśniową, a to zapewnia jeszcze szybsze osiągniecie efektów sportowych.

Jak system szkolenia indywidualnych treningów kształci zawodników?

1. Etapowo:

Treningi dedykowane są dla roczników 2008 do 2015. Taki zakres rocznikowy pozwala dostosować system szkolenia do konkretnego okresu rozwoju u chłopców i dziewcząt. Zadania i ćwiczenia szkoleniowe pozwalają wprowadzać młodego sportowca w sposób stopniowy i etapowy w dalsze fazy rozwoju piłkarskiego.

2. Indywidualnie:

Trener skupia się na konkretnych umiejętnościach poszczególnych zawodników, łatwo może wyłapać ewentualne błędy i je natychmiast eliminować. W małej grupie trener doskonale poznaje zawodników, a tym samym wie, jakie mają oni możliwości i predyspozycje piłkarskie, dzięki temu, może właściwie dostosować trening do zespołu.

3. Wielokierunkowo:

W rozwoju każdego zawodnika jest ważna  – technika, taktyka, motoryka oraz mentalność. Ten ostatni aspekt jest bardzo istotny i również uwzględniony w systemie szkolenia IFG. Oprócz rozwijania elementów technicznych, zawodnicy kształcą się podczas warsztatów z dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem sportowym.

4. Analitycznie:

Każdy zawodnik okresowo przechodzi ocenę funkcjonalną FMS oraz testy szybkości na fotokomórkach. Trenerzy co pół roku uzupełniają kartę rozwoju zawodnika, która zawiera oceny aspektów technicznych, taktycznych, mentalnych oraz motorycznych.

5. W sposób ciągły:

System szkolenia oparty na metodologii Indywidualnych Fundamentów Gry został opracowany z myślą o systematycznym i całorocznym procesie kształcenia, dzięki temu przy regularnym uczęszczaniu na indywidualne treningi, zawodnicy mogą zauważyć szybką eskalację umiejętności piłkarskich.

Zadbanie o kompleksowy rozwój zawodnika przyniesie widoczne efekty w bardzo krótkim czasie. Treningi IFG wymagają od zawodnika systematyczności i ciężkiej pracy, ale dzięki temu, młody piłkarz będzie wkrótce jeszcze bliżej piłkarskiego celu!

Podziel się

Zostaw odpowiedź