O projekcie

System IFG to innowacyjny system szkolenia dla klubów piłkarskich, oparty na najnowszych światowych trendach najlepszych portugalskich rozwiązaniach, wykorzystywany między innymi przez Benficę Lizbona. IFG to kompleksowe podejście do treningu piłkarskiego i wszechstronnego rozwoju zawodników, bazując na 10 Fundamentach Gry. System IFG wyróżnia się podejściem pedagogicznym i coachingowym, które wynikają z Nielinearnej Pedagogiki –  pomagamy zawodnikom znaleźć najlepsze rozwiązanie dojścia do konkretnego celu, nie narzucając im jednej drogi. Dzięki temu IFG wspiera szkolenie zawodników kreatywnych, nieszablonowych i rozumiejących grę.

System IFG dla klubów to zindywidualizowane podejście, szerokie wsparcie merytoryczne i organizacyjne, które pozwoli nie tylko podnieść poziom sportowy, ale także rozwijać klub w takich obszarach, jak zarządzanie i organizacja drużyn, komunikacja z rodzicami i zawodnikami czy pozyskiwanie nowych zawodników.

Warto poznawać różne drogi do tego samego celu. Nie ma jednej recepty na sukces.

Cele i korzyści wprowadzenia Systemu IFG:

  • Profesjonalizacja szkolenia i podniesienie poziomu sportowego
  • Usprawnienie zarządzania klubem
  • Ułatwienie pracy trenerów
  • Wprowadzenie modelu gry i standaryzacja pracy
  • Kreowanie wizerunku nowoczesnego, profesjonalnego klubu
  • Pozyskiwanie nowych zawodników