Treningi IFG SzczepankowoKoordynator: Adam Sworacki

519 840 775

Grupa

2011 – 2014

Adres

Boisko przy SP61, ul. Szczepankowo 74

Harmonogram

Piątek, 16.30 – 18.00

Trener

Cezary Janczewski

Kliknij poniższy przycisk i przejdź do panelu rejestracyjnego. W kategorii „Wybieram zajęcia w lokalizacji…”, zaznacz  „Szczepankowo – treningi indywidualne”

Obiekt:

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 61